Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 02-06-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 02-06-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 2 juni 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 2 juni 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2014-0071
b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008
Griffienummer: 2014-0072
c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1
Griffienummer: 2014-0078
d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Griffienummer: 2014-0075
e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2014-0083
f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2014-0085
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juni 2014
Griffienummer: 2014-0064
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014
Griffienummer: 2014-0079
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 19-05-2014
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 02-06-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl