Pagina delen

Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 2 juni 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 2 juni 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2014-0071
b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008
Griffienummer: 2014-0072
c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1
Griffienummer: 2014-0078
d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Griffienummer: 2014-0075
e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2014-0083
f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2014-0085
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juni 2014
Griffienummer: 2014-0064
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014
Griffienummer: 2014-0079
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 19-05-2014
10. Sluiting