Pagina delen

Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30)

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 2 juli 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'
Griffienummer: 2018-0086
5b. Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene
Griffienummer: 2018-0087
5c. Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2018-0082
6. Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen
Griffienummer: 2018-0084
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018
Griffienummer: 2018-0081
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018
Griffienummer: 2018-0089
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 18-06-2018
9b. Forumverslag 19-06-2018
10. Sluiting