Pagina delen

Technisch Blok 2 december 2019

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019
5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0101
6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0121
6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0122
6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0127
6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging
Griffienummer: 2019-0130
6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2019-0124
7 Herbeoordeling reserves
Griffienummer: 2019-0128
8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0123
9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019
Griffienummer: 2019-0107
10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019
Griffienummer: 2019-0126
11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019
12 Vaststellen forumverslag(en)
12a Forumverslag 07-11-2019
12b Forumverslag 14-11-2019
13 Sluiting