Technisch Blok 2 december 2019

Datum: 02-12-2019 Tijd: 21:00 - 22:00 Zaal: Shrewsburykamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 2 december 2019

Datum: 02-12-2019
Tijd: 21:00 - 22:00
Zaal: Shrewsburykamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D. Logemann
Griffier: B.M. Duizer


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019
5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0101
6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0121
6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0122
6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0127
6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging
Griffienummer: 2019-0130
6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2019-0124
7 Herbeoordeling reserves
Griffienummer: 2019-0128
8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0123
9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019
Griffienummer: 2019-0107
10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019
Griffienummer: 2019-0126
11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019
12 Vaststellen forumverslag(en)
12a Forumverslag 07-11-2019
12b Forumverslag 14-11-2019
13 Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 02-12-2019

Beschikbare agenda's
Forum
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl