Pagina delen

Technisch Blok 2 december 2013 (20:30 - 21:00)

Datum 02-12-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 2 december 2013
b. Toezeggingenlijst Raad 2 december 2013
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013
Griffienummer: 2013-0147
6b. Wijziging Belastingverordeningen 2014
Griffienummer: 2013-0170
6c. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0166
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 december 2013
Griffienummer: 2013-0169
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2013
Griffienummer: 2013-0172
9. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 18-11-2013
10. Sluiting