Technisch Blok 2 december 2013 (20:30 - 21:00)

Datum: 02-12-2013 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 2 december 2013 (20:30 - 21:00)

Datum: 02-12-2013
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 2 december 2013
b. Toezeggingenlijst Raad 2 december 2013
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013
Griffienummer: 2013-0147
6b. Wijziging Belastingverordeningen 2014
Griffienummer: 2013-0170
6c. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0166
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 december 2013
Griffienummer: 2013-0169
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2013
Griffienummer: 2013-0172
9. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 18-11-2013
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 02-12-2013

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl