Pagina delen

Technisch Blok 19 mei 2014 (20:30 - 21:00)

Datum 19-05-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 19 mei 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 19 mei 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014
Griffienummer: 2014-0062
7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 mei 2014
Griffienummer: 2014-0060
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 mei 2014
Griffienummer: 2014-0067
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 22-04-2014
b. Besloten Forumverslag 22 april 2014
10. Sluiting