Pagina delen

Technisch Blok 19 juni 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 19-06-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 19 juni 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 19 juni 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)
Griffienummer: 2017-0061
6b. Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b
Griffienummer: 2017-0065
6c. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'
Griffienummer: 2017-0066
6d. Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0063
6e. Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal
Griffienummer: 2017-0069
6f. Concept Begroting Tribuut 2018
Griffienummer: 2017-0070
6g. Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG
6h. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
Griffienummer: 2017-0074
6i. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
Griffienummer: 2017-0073
7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017
Griffienummer: 2017-0060
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 juni 2017
Griffienummer: 2017-0072
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 22-05-2017
9b. Forumverslag 01-06-2017
9c. Forumverslag 06-06-2017
9d. Forumverslag 08-06-2017
10. Sluiting