Pagina delen

Technisch Blok 19 december 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 19-12-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 19 december 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 19 december 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven
Griffienummer: 2016-0155
6b. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (3e wijziging).
Griffienummer: 2016-0157
7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 december 2016
Griffienummer: 2016-0159
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 december 2016
Griffienummer: 2016-0162
9. Forumverslag 06-12-2016
10. Sluiting