Technisch Blok 18 november 2019

Datum: 18-11-2019 Tijd: 21:30 - 22:30 Zaal: Shrewsburykamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 18 november 2019

Datum: 18-11-2019
Tijd: 21:30 - 22:30
Zaal: Shrewsburykamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: M.J.E. van den Berg-Platzer


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019
5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg
Griffienummer: 2019-0117
6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
Griffienummer: 2019-0099
6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)
Griffienummer: 2019-0100
6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging
Griffienummer: 2019-0103
6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)
Griffienummer: 2019-0109
6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0114
6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17
Griffienummer: 2019-0119
6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019
Griffienummer: 2019-0102
6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)
Griffienummer: 2019-0110
7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2
Griffienummer: 2019-0111
8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019
Griffienummer: 2019-0107
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019
Griffienummer: 2019-0106
10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 26-09-2019
11b. Forumverslag 07-10-2019
11c. Forumverslag 31-10-2019
12. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 18-11-2019

Beschikbare agenda's
Forum
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl