Pagina delen

Technisch Blok 18 november 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 18-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2013
b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2013
6. Motie: Minder verkeersborden
Griffienummer: 2013-M0032
7. Vermoedelijke hamerstukken
8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 november 2013
Griffienummer: 2013-0161
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2013
Griffienummer: 2013-0162
10. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 04-11-2013
11. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}