Pagina delen

Technisch Blok 18 mei 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 18-05-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 18 mei 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 18 mei 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten
Griffienummer: 2015-0063
6b. Wijziging Wegsleepverordening
Griffienummer: 2015-0064
6c. Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG
Griffienummer: 2015-0070
7. Gezond in de Stad
Griffienummer: 2015-0059
8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 mei 2015
Griffienummer: 2015-0066
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 mei 2015
Griffienummer: 2015-0075
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 20-04-2015
10b. Forumverslag 23-04-2015
11. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}