Pagina delen

Technisch Blok 18 juni 2018 (20:00 - 21:00)

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a Toezeggingenlijst Forum 18 juni 2018
4b Toezeggingenlijst Raad 18 juni 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0061
5b Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0062
5c Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0064
5d Vaststellen gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst
Griffienummer: 2018-0060
5e Geheimhouding gebiedexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
Griffienummer: 2018-0067
5f Begroting 2019-2022 VNOG
Griffienummer: 2018-0076
5g Zienswijze op de begroting PlusOV 2019 en gewijzigde begroting PlusOV 2018
Griffienummer: 2018-0068
5h Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de regioraad Stedendriehoek 2018
Griffienummer: 2018-0072
5i Aanvraag Vangnetuitkering 2017 - instemmen met antwoorden
Griffienummer: 2018-0071
5j Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
Griffienummer: 2018-0066
6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 juni 2018
Griffienummer: 2018-0059
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 juni 2018
Griffienummer: 2018-0080
8. Forumverslag 14-05-2018
9. Sluiting