Pagina delen

Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 18-12-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017
4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen
Griffienummer: 2017-0149
5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018
Griffienummer: 2017-0167
5c. Renovatie sportzaal De Mene
Griffienummer: 2017-0168
5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26
Griffienummer: 2017-0170
5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003
Griffienummer: 2017-0165
5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2017-0166
6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017
Griffienummer: 2017-0171
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017
Griffienummer: 2017-0176
8. Forumverslag 04-12-2017
9. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}