Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00)

Datum: 18-12-2017 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00)

Datum: 18-12-2017
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.G.M. Manders
Griffier: H Nijkamp
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017
4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen
Griffienummer: 2017-0149
5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018
Griffienummer: 2017-0167
5c. Renovatie sportzaal De Mene
Griffienummer: 2017-0168
5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26
Griffienummer: 2017-0170
5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003
Griffienummer: 2017-0165
5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2017-0166
6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017
Griffienummer: 2017-0171
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017
Griffienummer: 2017-0176
8. Forumverslag 04-12-2017
9. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 18-12-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl