Technisch Blok 17 november 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 17-11-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 17 november 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 17-11-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 17 november 2014
5b. Toezeggingenlijst Raad 17 november 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0154
6b. Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekeningen 2014 en 2015
Griffienummer: 2014-0158
7. Collegevoorstel Zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan rondweg N345 De Hoven
Griffienummer: 2014-0155
8. Memo met nadere toelichting over proces rond azan
Griffienummer: 2014-0145
9. Lijst ingekomen stukken Raad 17 november 2014
Griffienummer: 2014-0150
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 november 2014
Griffienummer: 2014-0160
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 03-11-2014
12. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 17-11-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl