Pagina delen

Technisch Blok 17 juni 2019

Datum 17-06-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Actieve informatievoorziening vanuit het college
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 17 juni 2019
5b. Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)
Griffienummer: 2019-0041
6b. 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Griffienummer: 2019-0045
7. Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst
Griffienummer: 2019-0049
8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019
Griffienummer: 2019-0038
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 juni 2019
Griffienummer: 2019-0048
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 06-05-2019
10b. Forumverslag 16-05-2019
11. Sluiting

Agenda's 17-06-2019

Behandeld in