Pagina delen

Technisch Blok 17 februari 2020

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 17 februari 2020
b. Toezeggingenlijst Raad 17 februari 2020
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2020-0006
5b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB
Griffienummer: 2020-0010
6. GGD Uitgangspuntennota 2021
Griffienummer: 2020-0008
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020
Griffienummer: 2020-0004
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 februari 2020
Griffienummer: 2020-0001
9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad 7 februari 2020
Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 13-01-2020
10b. Forumverslag 23-01-2020
11. Sluiting

Agenda's 17-02-2020

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}