Pagina delen

Technisch Blok 16 november 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 16 november 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 16 november 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO
Griffienummer: 2015-0162
6b. Benoeming dhr. J.E. Nijkamp als loco griffier en bepaling volgorde locogriffierschap
Griffienummer: 2015-0164
7. Proces en taakverdeling bij meerdimensionale dossiers
Griffienummer: 2015-0173
8. Motie: Aangepaste regelgeving afsteken van consumentenvuurwerk
Griffienummer: 2015-M0028
9. Lijst ingekomen stukken Raad 16 november 2015
Griffienummer: 2015-0166
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 november 2015
Griffienummer: 2015-0178
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 02-11-2015
11b. Forumverslag 02-11-2015 Besloten deel
11c. Forumverslag 05-11-2015
12. Sluiting