Pagina delen

Technisch Blok 16 januari 2023

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Lijst Toezeggingen Moties en Schriftelijke vragen versie 23 december 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2022-0115
5b. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging)
Griffienummer: 2022-0114
5c. Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2022-0117
5d. Ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Tribuut belastingsamenwerking
Griffienummer: 2022-0122
5e. Intrekking Verordening Wijkraad De Hoven 1976
Griffienummer: 2022-0116
5f. Geheimhouding 'Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven'
Griffienummer: 2022-0121
6. Bespreekstuk(ken)
6a. Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven
Griffienummer: 2022-0120
7. Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2023
Griffienummer: 2022-0119
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 januari 2023
Griffienummer: 2022-0124
9. Lange Termijn Agenda versie 23 december 2022
10. Sluiting

Agenda's 16-01-2023

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}