Pagina delen

Technisch Blok 16 januari 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 16-01-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 16 januari 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 16 januari 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 januari 2017
Griffienummer: 2016-0164
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 januari 2017
Griffienummer: 2016-0167
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 06-12-2016
9b. Forumverslag 19-12-2016
10. Sluiting