Pagina delen

Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013
b. Toezeggingenlijst Raad 16 december 2013
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen
Griffienummer: 2013-0175
6b. Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013
Griffienummer: 2013-0178
6c. Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen
Griffienummer: 2013-0174
6d. Wijziging Regionaal beleid functieverandering
Griffienummer: 2013-0167
6e. Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften
Griffienummer: 2013-0176
6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0183
7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0180
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0185
9. Forumverslag 02-12-2013
10. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}