Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00)

Datum: 16-12-2013 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00)

Datum: 16-12-2013
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013
b. Toezeggingenlijst Raad 16 december 2013
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen
Griffienummer: 2013-0175
6b. Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013
Griffienummer: 2013-0178
6c. Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen
Griffienummer: 2013-0174
6d. Wijziging Regionaal beleid functieverandering
Griffienummer: 2013-0167
6e. Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften
Griffienummer: 2013-0176
6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0183
7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0180
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013
Griffienummer: 2013-0185
9. Forumverslag 02-12-2013
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 16-12-2013

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl