Pagina delen

Technisch Blok 15 juni 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 15-06-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 15 juni 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 15 juni 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check
Griffienummer: 2015-0090
7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 juni 2015
Griffienummer: 2015-0087
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 juni 2015
Griffienummer: 2015-0099
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 01-06-2015
10. Sluiting