Pagina delen

Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00)

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018
5b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter
Griffienummer: 2017-0178
5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
Griffienummer: 2017-0179
5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens
Griffienummer: 2018-0003
5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
Griffienummer: 2018-0001
5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiƫle gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"
Griffienummer: 2018-0002
6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018
Griffienummer: 2017-0177
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018
Griffienummer: 2017-0181
8. Forumverslag 18-12-2017
9. Sluiting