Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00)

Datum: 15-01-2018 Tijd: 19:30 - 20:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00)

Datum: 15-01-2018
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018
5b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter
Griffienummer: 2017-0178
5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
Griffienummer: 2017-0179
5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens
Griffienummer: 2018-0003
5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
Griffienummer: 2018-0001
5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"
Griffienummer: 2018-0002
6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018
Griffienummer: 2017-0177
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018
Griffienummer: 2017-0181
8. Forumverslag 18-12-2017
9. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 15-01-2018

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl