Pagina delen

Technisch Blok 15 februari 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 15-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 15 februari 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 15 februari 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2016-0011
6b. Benoeming van dhr. H.B. Demoed als Forumlid voor de VVD ter opvolging van mevr. Siebelink en mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A. Putker
Griffienummer: 2016-0012
6c. Toelaten dhr. A.J.A Putker als raadslid
Griffienummer: 2016-0016
7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 februari 2016
Griffienummer: 2016-0015
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 februari 2016
Griffienummer: 2016-0020
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 01-02-2016
10. Sluiting