Pagina delen

Technisch Blok 15 december 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 15 december 2014
5b. Toezeggingenlijst Raad 15 december 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Benoeming lid en plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek
Griffienummer: 2014-0174
6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Dennendijk 7 te Zutphen (Warnsveld)
Griffienummer: 2014-0179
6c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0178
6d. Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015
Griffienummer: 2014-0177
7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0172
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 december 2014
Griffienummer: 2014-0181
9. Forumverslag 01-12-2014
10. Sluiting