Pagina delen

Technisch Blok 14 mei 2018 (20:30 - 21:00)

Datum 14-05-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 14 mei 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 14 mei 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten
Griffienummer: 2018-0051
5b. Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16
Griffienummer: 2018-0048
5c. Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0053
5d. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019
Griffienummer: 2018-0055
6. Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018
Griffienummer: 2018-0050
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 mei 2018
Griffienummer: 2018-0057
8. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 23-04-2018
9. Sluiting