Pagina delen

Technisch Blok 14 maart 2016 (20:00 - 21:00)

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 14 maart 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 14 maart 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Intrekken diverse verordeningen
Griffienummer: 2016-0028
6b. Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers
Griffienummer: 2016-0029
6c. Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016
Griffienummer: 2016-0014
6d. Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994
Griffienummer: 2016-0031
7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016
Griffienummer: 2016-0030
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016
Griffienummer: 2016-0032
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 15-02-2016
9b. Forumverslag 29-02-2016
10. Sluiting