Pagina delen

Technisch Blok 14 januari 2019

Datum 14-01-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 14 januari 2019
4b. Toezeggingenlijst Raad 14 januari 2019
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"
Griffienummer: 2018-0142
6. Lijst ingekomen stukken Raad 28 januari 2019
Griffienummer: 2018-0144
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 januari 2019
Griffienummer: 2018-0143
8. Vaststellen forumverslag(en)
8a. Forumverslag 03-12-2018
8b. Forumverslag 13-12-2018
9. Sluiting