Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30)

Datum: 14-12-2015 Tijd: 19:00 - 19:30 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30)

Datum: 14-12-2015
Tijd: 19:00 - 19:30
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: M.J.E. van den Berg


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 14 december 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 14 december 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0191
6b. Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure
Griffienummer: 2015-0200
6c. Benoeming lid Auditcommissie Zutphen
Griffienummer: 2015-0184
7. Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting
Voorstel: De brief en het rapport voor kennisgeving aannemen. De uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport aan de gemeentesecretaris ter hand te geven.
8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0193
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0199
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 30-11-2015
11. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 14-12-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl