Pagina delen

Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 14 december 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 14 december 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0191
6b. Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure
Griffienummer: 2015-0200
6c. Benoeming lid Auditcommissie Zutphen
Griffienummer: 2015-0184
7. Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting
Voorstel: De brief en het rapport voor kennisgeving aannemen. De uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport aan de gemeentesecretaris ter hand te geven.
8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0193
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 december 2015
Griffienummer: 2015-0199
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 30-11-2015
11. Sluiting