Pagina delen

Technisch Blok 13 maart 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 13-03-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 13 maart 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 13 maart 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanschaf Backoffice systeem o.a. t.b.v. Wabo vergunning en toezicht
Griffienummer: 2017-0021
7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 maart 2017
Griffienummer: 2017-0020
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 maart 2017
Griffienummer: 2017-0024
9. Forumverslag 13-02-2017
10. Sluiting