Pagina delen

Technisch Blok 13 januari 2020

Datum 13-01-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2020
5b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2020
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020
Griffienummer: 2019-0137
6b. Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020
Griffienummer: 2019-0133
7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020
Griffienummer: 2019-0136
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2020
Griffienummer: 2019-0134
9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad d.d. 20 december 2019
Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

10. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 18-11-2019
Forumverslag 02-12-2019
11. Sluiting