Pagina delen

Technisch Blok 13 januari 2014 (19:00 - 19:30)

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verbouw de Kaardebol
Griffienummer: 2013-0193
6b. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'
Griffienummer: 2014-0001
7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014
Griffienummer: 2013-0187
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2014
Griffienummer: 2013-0192
9. Forumverslag 16-12-2013
10. Sluiting