Technisch Blok 13 januari 2014 (19:00 - 19:30)

Datum: 13-01-2014 Tijd: 19:00 - 19:30 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 13 januari 2014 (19:00 - 19:30)

Datum: 13-01-2014
Tijd: 19:00 - 19:30
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F. Hatzman
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verbouw de Kaardebol
Griffienummer: 2013-0193
6b. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'
Griffienummer: 2014-0001
7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014
Griffienummer: 2013-0187
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2014
Griffienummer: 2013-0192
9. Forumverslag 16-12-2013
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 13-01-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl