Pagina delen

Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00)

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018
Griffienummer: 2017-0007
6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017
Griffienummer: 2017-0008
6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"
Griffienummer: 2017-0009
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"
Griffienummer: 2017-0011
6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021
Griffienummer: 2017-0013
6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2017-0006
7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017
Griffienummer: 2017-0015
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017
Griffienummer: 2017-0018
9. Forumverslag 30-01-2017
10. Sluiting