Pagina delen

Technisch Blok 12 september 2016

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 12 september 2016
b. Toezeggingenlijst Raad 12 september 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2016-0094
6b. Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
Griffienummer: 2016-0095
6c. Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat
Griffienummer: 2016-0097
6d Bestemmingsplan Valckstraat 30
Griffienummer: 2016-0098
6e. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30
Griffienummer: 2016-0099
6f. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2016-0102
7a Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016
Griffienummer: 2016-0106
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016
Griffienummer: 2016-0109
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 04-07-2016
10. Sluiting