Technisch Blok 12 maart 2018 (20:00 - 21:00)

Datum: 12-03-2018 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 12 maart 2018 (20:00 - 21:00)

Datum: 12-03-2018
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: M van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 12 maart 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 12 maart 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Benoeming dhr. B.M. Duizer als raadsadviseur en eerste locogriffier van de gemeenteraad van Zutphen
Griffienummer: 2018-0020
5b. Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0022
5c. Ontwerp Geluidsreductieplan industrieterrein de Mars gemeente Zutphen
Griffienummer: 2018-0024
5d. Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'
Griffienummer: 2018-0025
6. Motie: Afgesloten honden speelplaatsen
Griffienummer: 2018-M0011
7. Lijst ingekomen stukken Raad 12 maart 2018
Griffienummer: 2018-0018
8 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 maart 2018
Griffienummer: 2018-0029
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 12-02-2018
9b. Technisch Blok 12 februari 2018
9c. Forumverslag 15-02-2018
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 12-03-2018

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl