Pagina delen

Technisch Blok 12 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 12-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 12 januari 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 12 januari 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Kwijtschelding voor ondernemers
Griffienummer: 2014-0180
7. Motie: Spoed Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2014-M0024
8. Lijst ingekomen stukken Raad 12 januari 2015
Griffienummer: 2014-0182
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 januari 2015
Griffienummer: 2014-0187
10. Forumverslag 15-12-2014
11. Sluiting