Pagina delen

Technisch Blok 12 februari 2018

Datum 12-02-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 12 februari 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 12 februari 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2019
Griffienummer: 2018-0010
5b. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2018-0011
6. Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren
Griffienummer: 2018-M0004
7. Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij
Griffienummer: 2018-M0005
8. Motie: Kansen voor ieder kind
Griffienummer: 2018-M0006
9. Lijst ingekomen stukken Raad 12 februari 2018
Griffienummer: 2018-0012
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 februari 2018
Griffienummer: 2018-0014
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 25-01-2018
10b. Forumverslag 29-01-2018
11. Sluiting