Pagina delen

Technisch Blok 11 september 2017

Datum 11-09-2017 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 11 september 2017
b. Toezeggingenlijst Raad 11 september 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begrotingswijziging regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-0096
6b. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0097
6c. Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
Griffienummer: 2017-0099
6d. Intrekken regionale afspraken financiƫle solidariteit jeugdhulp
Griffienummer: 2017-0092
7. Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017
Griffienummer: 2017-0103
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 september 2017
Griffienummer: 2017-0105
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 03-07-2017
10. Sluiting