Technisch Blok 11 september 2017

Datum: 11-09-2017 Tijd: 21:00 - 21:30 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 11 september 2017

Datum: 11-09-2017
Tijd: 21:00 - 21:30
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: H Nijkamp
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 11 september 2017
b. Toezeggingenlijst Raad 11 september 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begrotingswijziging regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-0096
6b. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0097
6c. Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
Griffienummer: 2017-0099
6d. Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp
Griffienummer: 2017-0092
7. Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017
Griffienummer: 2017-0103
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 september 2017
Griffienummer: 2017-0105
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 03-07-2017
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 11-09-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl