Pagina delen

Technisch Blok 11 januari 2021 (21:00 - 22:00)

Datum 11-01-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 11 januari 2021
4b. Toezeggingenlijst Raad 11 januari 2021
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Bekrachtiging geheimhouding Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven
Griffienummer: 2020-0116
6. Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven
Griffienummer: 2020-0117
7. Lijst ingekomen stukken Raad 25 januari 2021
Griffienummer: 2020-0121
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 januari 2021
Griffienummer: 2020-0120
9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en Raad versie 11 januari 2021
10. Sluiting