Pagina delen

Technisch Blok 11 februari 2019 (19:00 - 19:30)

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 11 februari 2019
4b. Toezeggingenlijst Raad 11 februari 2019
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2019-0006
5b. GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020
Griffienummer: 2019-0007
6. Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019
Griffienummer: 2019-0003
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 februari 2019
Griffienummer: 2019-0004
8. Vaststellen forumverslag(en)
8a. Forumverslag 14-01-2019
9. Sluiting

Agenda's 11-02-2019

Behandeld in