Pagina delen

Technisch Blok 11 april 2022

Datum 11-04-2022 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2022
4b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'
Griffienummer: 2022-0024
5b. Vaststellen bestemmingsplan Lunette Eiland, eerste herziening
Griffienummer: 2022-0029
5c. Budget beschikbaar stellen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid
Griffienummer: 2022-0020
5d. Verordening nadeelcompensatie gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0023
6. Lijst ingekomen stukken Raad 25 april 2022
Griffienummer: 2022-0030
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2022
Griffienummer: 2022-0031
8. Lange Termijn Agenda versie 31 maart 2022
9. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.