Pagina delen

Technisch Blok 11 april 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 11-04-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2016-0023
6b. Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2016-0039
6c. Extra middelen huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2016-0040
7. Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016
Griffienummer: 2016-0034
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016
Griffienummer: 2016-0041
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 14-03-2016
9b. Forumverslag 17-03-2016
10. Sluiting