Pagina delen

Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00)

Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 10 september 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.
Griffienummer: 2018-0092
5b. Herinrichting wegen en pleinen De Hoven
Griffienummer: 2018-0097
5c. Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2018-0094
5d. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen
Griffienummer: 2018-0101
5e. Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis
Griffienummer: 2018-0095
5f. Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord
Griffienummer: 2018-0098
6. Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018
Griffienummer: 2018-0100
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018
Griffienummer: 2018-0106
8. Vaststellen forumverslag(en)
8a. Forumverslag 02-07-2018
9. Sluiting