Pagina delen

Technisch Blok 10 oktober 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 10-10-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 10 oktober 2016
Toezeggingenlijst Raad 10 oktober 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010
Griffienummer: 2016-0119
7. Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden
Griffienummer: 2016-0123
8. Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016
Griffienummer: 2016-0117
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 oktober 2016
Griffienummer: 2016-0128
10. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 15-09-2016
Forumverslag 26-09-2016
11. Sluiting