Pagina delen

Technisch Blok 10 maart 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 10 maart 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 10 maart 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
a. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014
Griffienummer: 2014-0030
b. Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen
Griffienummer: 2014-0035
7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014
Griffienummer: 2014-0038
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 maart 2014
Griffienummer: 2014-0039
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 13-02-2014
b. Forumverslag 24-02-2014
10. Sluiting