Technisch Blok 10 maart 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 10-03-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 10 maart 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 10-03-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F. Hatzman
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 10 maart 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 10 maart 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
a. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014
Griffienummer: 2014-0030
b. Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen
Griffienummer: 2014-0035
7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014
Griffienummer: 2014-0038
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 maart 2014
Griffienummer: 2014-0039
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 13-02-2014
b. Forumverslag 24-02-2014
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 10-03-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl