Pagina delen

Technisch Blok 10 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Datum 10-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 10 februari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 10 februari 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken (Geen vermoedelijke hamerstukken)
7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 februari 2014
Griffienummer: 2014-0020
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 februari 2014
Griffienummer: 2014-0021
9. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 27-01-2014
10. Presentatie voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7
Griffienummer: 2013-0189
11. Sluiting