Pagina delen

Technisch Blok 10 april 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 10-04-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 10 april 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 10 april 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 april 2017
Griffienummer: 2017-0037
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 april 2017
Griffienummer: 2017-0043
9. Forumverslag 27-03-2017
10. Sluiting