Pagina delen

Technisch Blok 1 juni 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juni 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juni 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Ontslag Forumlid mevr. M. K. van Straten-Nagel
Griffienummer: 2015-0078
6b. Statutenwijziging Achterhoek VO
Griffienummer: 2015-0079
6c. Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein
Griffienummer: 2015-0073
6d. Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1
Griffienummer: 2015-0072
7. Lijst ingekomen stukken Raad 1 juni 2015
Griffienummer: 2015-0077
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juni 2015
Griffienummer: 2015-0084
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 18-05-2015
10. Sluiting