Technisch Blok 1 juni 2015 (20:00 - 21:00)

Datum: 01-06-2015 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 1 juni 2015 (20:00 - 21:00)

Datum: 01-06-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: M.J.E. van den Berg
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juni 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juni 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Ontslag Forumlid mevr. M. K. van Straten-Nagel
Griffienummer: 2015-0078
6b. Statutenwijziging Achterhoek VO
Griffienummer: 2015-0079
6c. Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein
Griffienummer: 2015-0073
6d. Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1
Griffienummer: 2015-0072
7. Lijst ingekomen stukken Raad 1 juni 2015
Griffienummer: 2015-0077
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juni 2015
Griffienummer: 2015-0084
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 18-05-2015
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 01-06-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl