Technisch Blok 1 juli 2019

Datum: 01-07-2019 Tijd: 21:00 - 22:00 Zaal: Shrewsburykamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 1 juli 2019

Datum: 01-07-2019
Tijd: 21:00 - 22:00
Zaal: Shrewsburykamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.G.M. Manders
Griffier: B.M. Duizer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019
5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat
Griffienummer: 2019-0063
6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018
Griffienummer: 2019-0064
6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud
Griffienummer: 2019-0065
6d. Herinrichting Melatensteeg
Griffienummer: 2019-0066
7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2
Griffienummer: 2019-0056
8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019
Griffienummer: 2019-0038
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019
Griffienummer: 2019-0060
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 03-06-2019
10b. Forumverslag 17-06-2019
11. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 01-07-2019

Beschikbare agenda's
Forum
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl