Pagina delen

Technisch Blok 1 juli 2019

Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019
5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat
Griffienummer: 2019-0063
6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018
Griffienummer: 2019-0064
6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud
Griffienummer: 2019-0065
6d. Herinrichting Melatensteeg
Griffienummer: 2019-0066
7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2
Griffienummer: 2019-0056
8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019
Griffienummer: 2019-0038
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019
Griffienummer: 2019-0060
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 03-06-2019
10b. Forumverslag 17-06-2019
11. Sluiting

Agenda's 01-07-2019

Behandeld in