Pagina delen

Technisch Blok 1 februari 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 01-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 1 februari 2016
5a. Toezeggingenlijst Raad 1 februari 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Instellen Egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee
Griffienummer: 2016-0002
6b. Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid
Griffienummer: 2016-0007
7. Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU
Griffienummer: 2016-M0002
8. Lijst ingekomen stukken Raad 1 februari 2016
Griffienummer: 2016-0005
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 februari 2016
Griffienummer: 2016-0010
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 15-12-2015
10b. Forumverslag 18-01-2016
11. Sluiting